تعریف آرم و لوگو 

لوگو یا آرم نشان چیست ؟ می توان گفت لوگو یا آرم یک نشانه گرافیکی است که به صورت اشکال، متون یا ترکیبی از هر دو توسط طراح خلق می شود. لوگو صورت کار یا خدمات شما می باشد که توسط لوگو می توانید نوع کار یا خدمات خود را سریعتر به مخاطبین مورد نظر معرفی کنید. لوگو صورت برند تجاری شما می باشد که باید توجه ویژه ای به آن داشت. در طراحی لوگو باید دقت کنید که نه تنها ظاهر و زیبایی آن مهم است بلکه باید لوگو اهداف و خدمات شما را به راحتی منتقل کند. توجه کنید که لوگو با آرم و نشانه متفاوت هستند و نباید آنها را با هم اشتباه  بگیرید. شما می توانید در طراحی لوگو خلاقیت به خرج دهید و از تصاویر ، پیکتوگرام ، نوشتار، برند ، رنگ سازمانی یا ترکیبی از همه استفاده نمایید.

طراحی لوگو حرفه ای

چگونه یک لوگوی حرفه ای و خاص طراحی کنیم ؟
برای طراحی یک لوگوی حرفه ای و خاص ابتدا باید هدف از خلق لوگو را مشخص کنید.بعد از طراح لوگو بخواهید چند طرح اولیه برای شما اجرا کند تا به طرح نهایی برسید. ذوق و خلاقیت در طراحی لوگو امری مهم و حیاتی می باشد که باید نکات مهی همچون : رعایت رنگ سازمانی و اصول طراحی لوگو را مشخص کنید. توجه کنید که لوگو ارتباط بین برند و  خدمات شما با مخاطب است و انتقال پیام به مخاطب امری مهم و ضروری است.

تعریف نشانه :

نشانه علامت با اشکال ساده یا هندسی می باشد که باید به مخاطب مفاهیم مدح نظر را برساند.
در طراحی نشانه توجه کنید که باید در عین سادگی بتواند در انتقال پیام مؤثر باشد. نشانه چهره و صورت برند شما است بنابراین طرح نهایی آن باید خلاقانه و گیرا باشد به طوری که بتواند با یکبار مشاهده در ذهن مخاطب بنشیند.